Prekių katalogas

Taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos

  Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

  2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

  Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

  3. Jūsų teisės ir įsipareigojimai

  Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
  Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą.
  Jūs sutinkate, kad pasirinkus atsiskaitymą " lizingu", duomenys apie Jūsų pajamas būtų tikrinami "Sodros" duomenų bazėje.
  Jei Jūs, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti 100,- EUR baudą.
  Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

  4. Mūsų teisės ir įsipareigojimai

  Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  Įsipareigojame pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

  5. Prekių pristatymas

  Jei užsakymo suma iki 300,- EUR - pristatymas VISOJE LIETUVOJE (išskyrus Kuršių Neriją) - 5,- EUR.

  Jei užsakymo suma nuo 300,- EUR iki 1500,- EUR - pristatymas VISOJE LIETUVOJE (išskyrus Kuršių Neriją) - 15,- EUR.

  Jei užsakymo suma daugiau nei 1500,- EUR - pristatymas VISOJE LIETUVOJE (išskyrus Kuršių Neriją) - 29,- EUR.
  Prekių pristatymas į Kuršių Neriją - atskiru susitarimu.


  Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.
  Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
  Jums pasirašius sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad siunta yra perduota.
  Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkingai.

  6. Daiktų grąžinimas

  Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
  Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
  Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
  Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

  7. Atsakomybė

  Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
  Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
  Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

  8. Informacijos siuntimas

  Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų elektroninio pašto adresu info@radausa.lt

  9. Baigiamosios nuostatos

  Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
  Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.